mobile
mobile mobile

Website Analysis

Ketri.al

Last Analyzed : 24.02.2020
ketri.al
 • Website Age n/a
 • Google Pagerank 0
 • Alexa Rank no-data
 • DMOZNo
 • Country imgOther
 • IP Address 176.126.168.197
 • Google SafeNO
META INFORMATION icon
Title
Dizajn dhe zhvillim faqesh web - Ketri Web
Description
Jemi një kompani zhvillimi dhe web dizajni në Tiranë, Shqipëri. Jemi të specializuar në ndërtimin e sistemeve custom të nivelit të lartë, të bazuara në teknologjitë LAMP.
Keywords
JavaScript, SQL, PHP, dizajn web custom, zhvillim web custom, programim web, konsulencë, performancë, siguri, mbështetje teknike, mirëmbajtje, LAMP stack, dizajn web në Tiranë, zhvillim web në Tiranë.
Content Type
utf-8
No Meta Name Value
1 viewport width=device-width, initial-scale=1.0
KEYWORDS AND KEYWORD DENSITY icon
No Keyword Website Count
1 Javascript 67
2 Sql 22
3 Php 84
4 Performancë 24
SEARCH ENGINES icon
Search Engine Index Image Index Backlink
img N/A N/A N/A
img 0 0 -
img 0 0 0
PAGE SPEED icon

83 / 100

page speed

ketri.al website speed is fast. Page speed is important for visitors and search engines.

GENERAL HTML INFORMATION icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
Google Analytics img
Google Adsense img
HTML SIZE INFORMATION icon
Text / Code Ratio 31.56 %
ketri.al has a website text/code ratio of 31.56 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS icon
Titles icon
 • H11
 • H22
 • H313
 • H40
 • H50
 • H60
H1
No Text
1 Ketrı web
H2
No Text
1 Bashkëpunimi me ne
2 Si punojmë
H3
No Text
1 Konsulencë
2 Web dizajn
3 Programim
4 Performancë
5 Siguri
6 Mirëmbajtje
7 1. kuptojmë
8 2. planifikojmë
9 3. krijojmë
10 4. mbështesim
Text Styling icon
 • STRONG0
 • B0
 • EM0
 • I0
 • U0
 • CITE0
COLOR ANALYSIS icon
ketri.al
 • #181818
 • #000000
 • #ffffff
 • #f0f0f0
 • #fff0f0
 • #f0ffff
 • #f03048
 • #f0a8a8
 • #f0fff0
 • #fff0ff
 • #903030
 • #f0c0c0
 • #180000
 • #fffff0
 • #481818
 • #ff3030
 • #f06060
 • #603030
 • #f0f0ff
 • #001800
 • #c06060
SOCIAL NETWORKS icon
Social Count
LinkedIn Share Count -1
Pinterest Share Count 0

SHARE THIS ANALYSIS

COMMENTS (0)

POST A COMMENT